Aletsel Gözlem Ekipmanları

Piyezometreler


Elektrik Dirençli Piyezometreler ve Basınç Transdüserleri

Elektrik dirençli piyezometreler, Standpipe piyezometrelerde, Casagrande piyezometrelerde veya kuyularda zemin boşluk suyu basıncını ve su seviyesini ölçmek için kullanılmaktadır.

Aynı zamanda agresif zeminlerde uygulama için hem paslanmaz çelik hem de titanyum gövdeler ile de mevcutturlar. Farklı filtre gözeneklilikleri, herhangi tanecik boyutuna sahip zeminlerde gerçekleştirilecek spesifik uygulamalara uyum sağlamalarına imkan tanımaktadır.

Uzun mesafelerde iletilmeye uygun olan çıktı sinyalleri kolaylıkla okunabilmekte ve otomatikleştirilebilmektedir.

Uygulamalara zemin suyu seviyelerinin otomatik ölçümü, barajlardaki ve doğal veya kazılmış yamaçlardaki geçirgenliğin ve hidrolik eğimlerin ölçülmesi dahildir.Elektrik Dirençli Piyezometreler ve Basınç Transdüserleri
+