Aletsel Gözlem Ekipmanları

Piyezometreler


Titreşen Telli Piyezometreler ve Basınç Transdüserleri

Titreşim telli (TT) piyezometreler zeminin boşluk suyu basıncını ölçmek için tasarlanan mutlak basınç transdüserleridir. Uygulamalara, silt ve kil zeminlerde aşırı basıncın kontrol edilmesi, barajlarda geçirgenliğin ve hidrolik eğimlerin ölçülmesi ve heyelan güvenli oranları için su basıncı değerlendirmeleri dahildir.

Uzun mesafelerde iletilmeye uygun çıktı sinyalleri kolaylıkla okunur ve otomatikleştirilir.

Çok noktalı piyezometreler, tek bir elektrik kablosu ile aynı sondaj kuyusunun birkaç noktasında boşluk suyu basıncının ölçülmesine imkan tanımaktadır.Titreşen Telli Piyezometreler ve Basınç Transdüserleri
+