ZEMİN ETÜD, öncelikle sahadan doğru verilerin toplanabilmesi için en uygun seçenekleri gözden geçirir. Projenin özelliğine ve ölçülecek parametrelere göre belirlediği geoteknik cihazlar ile diğer cihazların bütünleşik bir şekilde çalışmasını koordine eder. Uzman ekiplerinin iyi organizasyonları sayesinde cihazların sahaya hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmasını sağlar.

Kurulum öncesi tüm hazırlıkları saha dışında tamamlayan ZEMİN ETÜD ekipleri, sahada bulunan çalışanların veya iş makinelerinin programlarını aksatmadan kurulumu hızlı bir şekilde tamamlar. Görevli personele kurulum öncesi her türlü bilgiyi aktaran ZEMİN ETÜD, kurulum sonrası gerekli ofis çalışmalarını (dokümantasyon, veri işleme ve yazılımların kullanımı) eksiksiz olarak yerine getirir.

Cihazların güvenliği ve bakımı, verinin alınması ve işlenmesi, ölçüm grafiklerinin oluşturulması ve sunumu hakkında ayrıntılı olarak personeli bilgilendirir.

Projelerinizdeki verileri günlük, haftalık ve aylık olarak izleyen ZEMİN ETÜD, gerektiğinde bilgisayar destekli otomatik veri toplama sistemleri de kurarak gün içerisinde binlerce veri toplama imkanı sunabilmektedir.

ZEMİN ETÜD, projelendirme aşamasından cihaz kurulumlarına, sistem yönetiminden arızalı cihazın onarılmasına, dokümantasyondan bilgisayar yazılımlarına ve test çalışmalarına kadar çeşitli konularda kesintisiz teknik destek vermektredir.

ZEMİN ETÜD, en uygun yerde doğru ve güvenilir ölçüm parametreleri elde etmek için en etkin cihazların kullanılmasından, kurulumun kusursuz bir şekilde tamamlanmasına, doğru aralıklarla alınmış verilerin işlenmesinden sunulmasına dair tüm hizmetleri tecrübeli proje ekibi ve teknik kadrosuyla gerçekleştirir. 
Kuyu İçi Ekstansometre (D222): Kuyu içi ekstansometreler yatayda veya düşeyde açılan kuyu içerisinde istenilen derinlikte ve seviyedeki deplasmanları gözlemek amacıyla kullanılır. Hem titreşim telli hem de elektrikli tipte üretilmektedir.

 
T-REX Ekstansometre (T-REX): Bu tipteki ekstansometreler manyetik halka bağlanmış inklinometre boruları ile birlikte kullanılmaktadır. Özellikle kaya birimlerde tercih edilir. T-REX yazılımı sayesinde veri değerlendirmesinde kolaylık sağlar.

 
Titreşim Telli Deformasyon Ölçer (VK400): Çelik, betonarme ya da kütle betondan oluşan yapı elemanlarındaki deformasyonları gözlemek için kullanılır. Bu tipteki deformasyon ölçerler uzun ömürlüdür ve ısıl değişimlerden en az etkilenecek şekilde üretilmektedir.

 
NATM Basınç Hücresi (L200): Bu sistem, bir basınç hücresinin iç havası alınmış ve yağ ile doldurulmuş hidrolik hortum vasıtasıyla dönüştürücüye bağlanmasından oluşur. NATM basınç hücreleri, C6002 okuma üniteleri kullanılarak doğrudan MPa biriminde basıncı gösterir.

 
Okuma Üniteleri (CRD): CRD-400 bütün SISGEO aletsel gözlem ekipmanlarından ölçüm alınmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış taşınabilir evrensel bir okuma ünitesidir.Telekoordinometre (TEL-310S): Bu optik cihaz pendulum telinin koordinatlarının otomatik ölçümü için tasarlanmıştır. Su ile temasında zarar görmemeleri için tüm TEL-310S üniteleri su geçirmez özellikte imal edilmiştir.


Dolgu Tipi Ekstansometre (D232): Büyük ölçekli toprak dolgu yapılarda meydana gelen deformasyonların ölçümünde kullanılır. Dolgu tipi ekstansometreler dolgu teşkili sırasında dolgu içine gömülerek tesis edilir.


Titreşim Telli Piyezometreler (PK45): Titreşim Teli teknolojisi sayesinde bilhassa uzun dönem gözlem yapmaya elverişlidir. Genellikle zeminin boşluk suyu basıncını ölçmek için kullanılır. Hem HAE (High Air Entry-Yüksek Hava Girişi) hem de LAE (Low Air Entry-Düşük Hava Girişi) filtreler ile uyumludur.


Basınç Hücresi (L140): Toprak dolgu barajlardaki ve dolgulardaki toplam basıncı veya yapı ile iksa duvarı arasındaki basınç değişimlerini gözlemek amacıyla kullanılmaktadır. Hem titreşim telli hem de elektrikli tipte üretilmektedir.


Veri Toplama Sistemi (OMNIAlog): Sahada kullanım için tasarlanmış olup, çeşitli modelleri mevcuttur. Tüm modeller su geçirmez IP65 çelik malzeme içerisine yerleştirilmiştir. OMNIAlog ağ sunucusu (web server) görevi sayesinde alarmlı uyarı sistemi ve uzaktan erişim imkanı sağlamaktadır.Tel Deplasman Ölçer (D241): 30 m'ye kadar sabit iki nokta arasındaki değişimleri gözlemek üzere kullanılır. Tel deplasman ölçer, paslanmaz çelikten imal edilmiş dönüştürücü kutu ile karşı uca sabitlenecek ankraj ve ara bağlantı telinden oluşmaktadır.


İnklinometre Probları (S200 ve S400): Servo (Hareketli) ve In-place (yerleşik) tipte olmak üzere iki modeldir. Heyelan bölgelerinde ve stabil olmayan zemin koşullarında yatay toprak hareketlerinin ölçülmesinde ve kayma dairesinin belirlenmesinde kullanılır.


Casagrande Piyezometre (P100): Arazideki doğal yeraltı suyu seviyesini gözlemek için kullanılmaktadır. Konik uç filtreler HDPE (High Density Polyethylene-Yüksek Yoğunluklu Polietilen)'den imal edilmekte olup 2½" ve 1½"lik borulara bağlanır.


DEX Yerleşik Ekstansometre (DEX): Zeminde meydana gelen oturma ya da kabarmaları otomatik olarak gözleyebilmek için tasarlanmıştır. DEX Probları sayesinde, oturmanın gerçekleşebileceği farklı derinliklere yerleştirilerek, en üst ya da alt seviyede seçilen referans noktalarına göre farklı tabakalardaki oturma değerleri ayrı ayrı gözlenebilmektedir.


Çatlak Ölçer / Eklem Ölçer / Derz Ölçer (D300): Çatlak/Eklem noktalarındaki rölatif hareketleri gözlemek için kullanılır. Her çeşit uygulamaya uyum sağlamak için hem titreşim telli hem de elektrikli tipte üretilmektedir.Yük Hücresi (L200): Halka şeklindeki çelik gövde ve içerisine yerleştirilmiş 8-16 adet deformasyon ölçerden oluşur. Tünellerde ve derin kazılarda ankrajlara bağlanarak, ankraja gelen yükteki değişimler gözlenebilir.


Portatif Tiltmetre: TILLI taşınabilir eğim ölçerdir. Bu eğim ölçerler MEMS (Mikro Elektro-Mekanik Sistemler) teknolojisi içeren alüminyum sensör gövdesi ile sağlam paslanmaz çelik çerçeveden oluşur.


Nokta Kaynaklanabilir Deformasyon Ölçer (VK410): Çelik yapılardaki deformasyonları ölçmek amacıyla kullanılır. Sahada hızlı ve kolay montajı sayesinde avantaj sağlar. Taşınabilir nokta kaynak makinasına ihtiyaç duyar.


Termometreler (T111): Sıcaklık değişimlerinin ölçümlere ve mevcut yapılara etkilerini değerlendirmek kritik öneme sahiptir. Ürün yelpazemizde termistör (ısıldirenç) ve PT100 tipi olmak üzere iki çeşit termometre bulunmaktadır.


Farklı Oturma Gözlem Sistemi (DSM): Bu sistemde farklı konumlardaki oturma hücrelerinin birbirlerine göre düşey hareketleri hidrolik bağlantı kanalları vasıtayla ölçülebilmektedir.
+