Sondaj ve Arazi Deneyleri

3 Arm Caliper


3 Arm Caliper kuyu cidarına dokunan 3 mekanik koldan ibaret olup kuyu çapının tespiti için kullanılan bir sondadır. Kuyu jeofiziğinde maliyetli diğer sondaların uygulanmasından önce kuyu şartlarının tespit edilmesinde kullanılan yardımcı sondalardan biridir. Kuyu içi yardımcı sondalarımızdan 3 Arm Caliper yardımcı sondası Robertson Geologging firmasına ait sistemlerden biridir.

  • Kuyuda alınan diğer logların yorumlanmasında ve kuyu şartları için yapılan düzeltmelerde
  • Direk olarak kuyu çapını verir, böylece kuyu iç hacminin hesaplanmasında ve çimentolama operasyonlarında kullanılacak çimento hacminin bulunmasında
  • Çamur kekini gösterdiğinden geçirimli zonların bulunmasında
  • Kırıklı, çatlaklı, boşluklu, faylı zonların ve kırık muhafaza lokasyonunun belirlenmesinde diğer loglarla birlikte kullanılır.


+