Sondaj ve Arazi Deneyleri

Arazi Veyn Deneyi (FVT)


Arazi Veyn deneyi, drenajsız kayma mukavemetinin ve yoğrulmuş drenajsız kayma mukavemetinin arazide belirlenmesi için kullanılan hızlı ve ekonomik bir yöntemdir. Yumuşak ve orta katı killerde iyi sonuçlar vermektedir. Ayrıca, hassas killerin özelliklerinin belirlenmesinde de başarılı sonuçlara ulaşılmaktadır.

Deney prensibi, bir tijin ucuna sabitlenmiş birbirine dik ve eşit boyutta dört adet dikdörtgen kanatlı kesicinin bir kil tabakası içerisine itilerek gömülmesi ve bu kanatların döndürülmesi sırasında zeminin gösterdiği direncin belirlenmesidir. Yenilme anında ölçülen maksimum direnç (tork) değerinden drenajsız kayma mukavemeti belirlenmektedir. Deney düzenli aralıklarla ASTM D2573-01 standartına göre gerçekleştirilmektedir.

+