Sondaj ve Arazi Deneyleri

Crosshole


Klasik yüzey sismiği ile elde edilemeyen düşük hız zonların tespit edilmesi için uygulanmaktadır. P dalgası ve S dalgası ile zeminin dinamik modüllerinin tespitine yönelik bir yöntem olup uygulama sondaj kuyusu içerisinde gerçekleştirilmektedir. Dalga kaynağı ve alıcının ayrı kuyular içerisinde olması gerektiği için iki ya da daha fazla sondaj kuyusu gerekmektedir. Bir kuyu sismik enerjiyi sağlamak için kullanılır, diğer kuyu(lar) alıcıları yerleştirmek için kullanılır. Dalgalar eksenli jeofonlar ile tespit edilir. Veri jeofon ve kaynak (normalde 1m-2m) sabit aralıklarla hareket ettirilerek toplanır.

+