Sondaj ve Arazi Deneyleri

Dilatometre (DMT-SDMT)


Dilatometre Marchetti tarafından İtalya'da 1980 yılında geliştirimiştir. Deneyle dilatometre modülü, malzeme indisi ve yatay gerilme indisi belirlenmekte olup zemin tipleri, birim hacim ağırlıkları ve düşey drenajlı kısıtlanmış modül ile kumlarda denge boşluk basıncı, içsel sürtünme açısı, killerde ise drenajsız kayma mukavemeti, aşırı konsolidasyon oranı, konsolidasyon katsayısı, permeabilite katsayısı, sükunetteki toprak basıncı katsayısı gibi parametreler tayin edilebilmektedir. Elde edilen parametreler dolgu kontrolü, kayma yüzeylerinin belirlenmesi, sıvılaşma potansiyelinin belirlenmesi, taşıma gücü, oturma ve kazık kapasitesi hesaplarında kullanılmaktadır.

Deney, genişliği 95 mm, kalınlığı 14 mm, uzunluğu 220 mm ve tepe açısı 12 ile 16 derece olan bıçağın zemine itilmesi ve bir yüzünde yer alan 60 mm çaplı genişleyebilir çelik bir membranın basınçlı gaz ile şişirilmesi şeklinde olup DMT esnasında tasarlanan etüd planına göre her 0.50 m'de bir sismik etüd yapmak da mümkündür (SDMT). SDMT akustik dalgaları algılayıcı bir sistem (sismik jeofon) tijlerle bıçak arasına yerleştirilerek, kontrol ünitesine eklenen Sismik-DMT sayesinde gelen dalgalar bilgisayara aktarılmakta ve böylece bıçağın bulunduğu derinlikteki katmanın kayma dalgası hızı (Vs) hızı tayin edilebilmektedir.

DMT probunu zemine sürmede hidrolik CPT düzeneği kullanılmaktadır. Penetrasyon sırasında meydana gelen zemin örselenmesi CPT ve SPT deneylerine göre az olduğu için ölçülen değerin daha gerçekçi olması beklenir. Temel tasarımında kullanımında verilerin direkt kullanılabilmesi için koraleasyonlar geliştirilmiş olması DMT'nin bir diğer avantajıdır.

+