Sondaj ve Arazi Deneyleri

Dinamik Penetrasyon Deneyi - Ağır Tip (DPSH)


DPSH testi Standart Penetrasyon Testinden elde edilen SPT-N değerlerinin doğruluğu ve karşılaştırılması için geçekleştirilen bir arazi deneyidir. Silindirik bir konik ucun yüksek frekanslı bir ağırlık ile zemine penetre edilmesi ile yapılır. Kullanılan konik uç 1 metre uzunluğundaki 35mm çapındaki çelik bir tijlere bağlanır. Bu tijler 100mm'lik eşit aralıklarla işaretlenmiştir. Zeminin cinsine ve istenilen değer aralıklarına göre kullanılan ağırlık değiştirilebilir. Her 100mm'lik aralıktaki darbe sayısı kaydedilir ve yeni bir tij takılarak teste devam edilir. İstenilen derinliğe erişildiğinde veya konik ucun daha fazla ilerleyemediği durumlarda test sonlandırılır. Bu test BS EN ISO 22476-2:2005 standardına göre yapılmaktadır.

+