Sondaj ve Arazi Deneyleri

Downhole


Klasik yüzey sismiği ile elde edilemeyen düşük hız zonların tespit edilmesi için uygulanmaktadır. P dalgası ve S dalgası ile zeminin dinamik modüllerinin tespitine yönelik bir yöntem olup uygulama sondaj kuyusu içerisinde gerçekleştirilmektedir. Dalga kaynağı (balyoz) yüzeyde kullanılır ve kuyu içindeki bir dizi alıcı sistemi hareket ettirilir. Seyahat zamanı ölçülür ve sismik hız hesaplanır. Ölçümler yeraltı su tablasının altında ya da üzerinde yapılabilir. Kuyu içine yerleştirilen 3 ve 6 inç arasında bir çapa sahip muhafazanın arkası enjeksiyon (örneğin PVC) ile doldurularak kuyunun hazırlanması gerekmektedir.

+