Sondaj ve Arazi Deneyleri

Dual Focused Resistivity


Derin okuma yapan rezistivite aletlerinde temel amaç invazyon zonunun gerisinde formasyonun gerçek rezistivitesinin belirlenmesidir. Sondaya (SP) doğal potansiyel ölçüm aparatı eklidir.

Kuyu içi elektrik ölçüm çalışmalarımızda Dual Focused Electric Log ölçümlerinde Geovista firmasına ait sistem kullanılmaktadır.

  • Formasyonun su doygunluğunun hesaplanabilmesi için gerekli gerçek formasyon rezistivitesini ölçer.
  • Tabaka sınırlarının belirlenmesinde yardımcı olduğu için birimlerin korelasyonunda kullanılır.
  • Lateralog sığ okuması da eklenerek lateralog derin okuması üzerindeki invazyon etkisi düzeltilir.
  • Rw (formasyon suyu rezistivitesi) bulunmasında kullanılır.
+