Sondaj ve Arazi Deneyleri

Electric Log Resistivity


ELog self-potansiyel (SP) ile sığ, orta ve derin direnç ölçümlerinin kombinasyonun yapılabileceği elektrik ölçüm sondasıdır. Sondaya (NG) natural gamma ve sıcaklık ölçüm aparatı eklidir.

Kuyu içi elektrik ölçüm çalışmalarımızdan Electric Log ölçümlerinde Robertson Geologging firmasına ait sistem kullanılmaktadır.

Sonda üzerinde iki elektrot bulunmaktadır. Ölçüm noktası bu iki elektrot ortasındadır. İki elektrot arasındaki bu mesafe arttıkça formasyon içine doğru okuma derinliği artar. Yani 64" normal aletlerin formasyon içine doğru okuma derinliği 16" normal aletlerden daha fazladır. Ekipmanımızda her iki elektrot tipi mevcuttur.+