Sondaj ve Arazi Deneyleri

Focused Electric


Focused Electric Log (LL3) da yine merkezde formasyonun iletkenliği ile orantılı olarak sabit potansiyelde akım gönderen bir elektrotu, bunun altında ve üstünde simetrik olarak yerleştirilmiş 152,4 cm boyunda iki adet çubuk elektrotu bulunur. Bunlar akımın formasyon içine fokuslanmasını sağlar. Focused Elektrik Problarında akım demetinin kalınlığı elektrot boyuyla alakalıdır. Akım demetinin ince olması dikey okuma hassasiyetinin artmasını sağlar; yani daha ince tabakalarda da hassas okuma alınabilir. Ayrıca kuyu şartlarından diğer lateraloglara (LL7) göre daha az etkilenir. Probe a (NG) natural gamma ölçüm aparatı eklidir.

Kuyu içi elektrik ölçüm çalışmalarımızdan Focused Electric Log ölçümlerinde Robertson Geologging firmasına ait sistem kullanılmaktadır.+