Sondaj ve Arazi Deneyleri

Full Wave Form Sonic Log with CBL


Genellikle sismik sonda, alıcı ve verici arasında akustik sinyalin seyahat zamanın kaydı için kullanılır. Temel olarak basınç ve kayma dalgalarının tespit edilmesinin dışında porozite ve kırık tanımlamada başarılı bir ölçüm tekniği sağlar.

Kuyu içi sismik ölçüm çalışmalarımızdan Full wave form sonic with CBL Log ölçümlerinde Robertson Geologging firmasına ait sistem kullanılmaktadır.

  • Su/maden/mühendislik uygulamalarında
  • Boşluk tespiti
  • Kaya dayanımı ve elastik modül tespiti
  • Sismik hız tespiti
  • Kayada kırık ve geçirimlilik
  • CBL özelliği ile muhafaza arkasında zayıf ve eksik çimentolu kısımların tespiti


+