Sondaj ve Arazi Deneyleri

Isı/İletkenlik Ölçümleri


Bir sonda yardımı ile sıvı sıcaklığı ve iletkenliği derinliğe bağlı olarak ölçülür. Her iki parametre, mutlak ve diferansiyel formlarda veri verir. Sondaya korelasyon amaçlı doğal gama detektörü eklenmiştir.

Akifer içindeki suyun kimyasal yapısı kimyasal analizlerle ve iyon oranları ile tespit edilir. Rezistivite veya kondaktivite logları yaklaşık iyon varlığını tanımlamak için kullanılır. Akışkan iletkenliği aynı zamanda su seviyesi datalarını doğrulamak amacıyla yoğunluk hesaplamalarında kullanılır. Sıvı sıcaklık logu: Muhafaza borusu arkasındaki çimentolanmayı tespit etmek, su viskozluğunu doğrulamak için kullanır. Farklı akiferlerden gelen farklı sıcaklıktaki suların kaynağı ve kuyu içindeki hareketleri bu loglarla tanımlanabilir.

Kuyu içi Sıcaklık/iletkenlik ölçümlerinde Robertson Geologging firmasına ait sistem kullanılmaktadır.

  • Sıvı tuz içeriği
  • Farklı kalitedeki suyu barındıran zon tespiti
  • Zona sızan farklı kalitedeki sıvının giriş-çıkış noktaları
  • Sıcaklık gradieni
  • Su seviyesi tespiti
  • Muhafaza ardındaki çimentolanma tespiti


+