Sondaj ve Arazi Deneyleri

Sismik Ölçümler


Sismik yöntemde bir kaynak yardımı ile oluşturulan elastik dalgaların yer içinde kırılarak veya yansıyarak yayılmalarına ilişkin yol alış zamanları ölçülür. Bu zaman-uzaklık kayıtları daha sonra uygun nümerik yöntemlerle işlenerek doğal zemin tabakalarının kalınlık ve sismik dalga hızlarını belirleyen yer altı modelleri oluşturulur.

Ekipmanlar:

  • Sismograf, Sara DoREMİ, 24 bitlik A/D dönüştürücü ile SEG-2 formatında kayıt
  • Bilgisayar
  • Kaynak (balyoz, ağırlık düşürme vs.)
  • Trigger
  • 4.5 hz.lik jeofonlar (24 adet)
  • Jeofon kablosu


Zemin yapısını tanımlayabilmek için başlıca iki yol vardır:

  • Refraksiyon: İki kayaç tabakası arasındaki ara yüzey boyunca olan Snell Kanunu'na göre kırılma(dalga hızının değişmesi)
  • Refleksiyon: İki tabakayı birleştiren sınırda yansıyıp yeryüzüne dönen yansıma (refleksiyon)
+