Temel Mühendisliği Değerlendirme ve Tasarım

 • Deprem Mühendisliği
 • Geoteknik Modelleme
 • Yüzeysel Temeller
 • Zemin Islahı
 • Derin Temeller
 • Kazılar için İksa Sistemleri ve İstinat Yapıları
 • Dolgu / Yarma Şev Stabilite Analizleri
 • Heyelan Etüd ve Önleme Projeleri
 • Drenaj Sistemleri
 • Köprü ve Viyadük Temelleri
 • Endüstriyel Yapılar ve Enerji Santralleri
 • Toprak ve Kaya Dolgu Barajlar
 • Sulama Barajları ve Su Temini
 • Tüneller ve Şaftlar
 • Kıyı Yapıları, Rıhtımlar, Limanlar, Dalgakıranlar
 • Hava Limanları
 • Otoyollar ve Demiryolları
 • Teknik Şartnameler ve Kalite Kontrolü Kriterleri
+