Zemin ve Kaya Mekaniği Laboratuvarı

 • Görsel Zemin Tanımlama
 • Doğal Su Muhtevası
 • Hidrometre ve Elek Analizi
 • Likit Limit, Plastik Limit ve Plastisite İndisi
 • Organik Madde İçeriği
 • Özgül Ağırlık - Birim Hacim Ağırlık
 • Standart Proctor Deneyi
 • Modifiye Proctor Deneyi
 • CBR
 • Zeminde Tek Eksenli Basınç
 • Karot ve Kayada Tek Eksenli Basınç
 • Nokta Yükleme Deneyi
 • Üç Eksenli Kesme Deneyi
  • Konsolidasyonsuz - Drenajsız - UU
  • Konsolidasyonlu - Drenajsız - CU
  • Dinamik Üç Eksenli Kesme Konsalidasyon
 • Şişme ve Şişme Basıncı
 • Beton Numuneler Üzerinde Basınç Dayanımı
 • CBR in-situ
 • Tek Eksenli Kaya Deneyi
 • Tek Eksenli (Poisson, Elastisite Tayini)
 • Kesme Kutusu Test Cihazı
 • Tek Eksenli Beton Kırma Test Cihazı

Our soil mechanics laboratory is accredited by certificate dated 04.07.2007 and document number 152 from Turkish Republic The Ministry of Environment and Urban Planning for more than ten years, which has been updated annually.

+