Zemin ve Kaya Mekaniği Laboratuvarı

 • Görsel Zemin Tanımlama
 • Doğal Su Muhtevası
 • Hidrometre ve Elek Analizi
 • Likit Limit, Plastik Limit ve Plastisite İndisi
 • Organik Madde İçeriği
 • Özgül Ağırlık - Birim Hacim Ağırlık
 • Standart Proctor Deneyi
 • Modifiye Proctor Deneyi
 • CBR
 • Zeminde Tek Eksenli Basınç
 • Karot ve Kayada Tek Eksenli Basınç
 • Nokta Yükleme Deneyi
 • Üç Eksenli Kesme Deneyi
  • Konsolidasyonsuz - Drenajsız - UU
  • Konsolidasyonlu - Drenajsız - CU
  • Dinamik Üç Eksenli Kesme Konsalidasyon
 • Şişme ve Şişme Basıncı
 • Beton Numuneler Üzerinde Basınç Dayanımı
 • CBR in-situ
 • Tek Eksenli Kaya Deneyi
 • Tek Eksenli (Poisson, Elastisite Tayini)
 • Kesme Kutusu Test Cihazı
 • Tek Eksenli Beton Kırma Test Cihazı
+