Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

ZEMİN ETÜD VE TASARIM A.Ş., inşaat sektörünün geoteknik mühendisliği etüt proje ve tasarım konularında geniş bir yelpazede, müşteri odaklı kaliteli hizmet vermekte, yurtiçinde uzman ve öncü olduğu faaliyet alanında kendini sürekli geliştirerek, uluslararası arenada da özellikle talep edilen bir konuma gelmeyi hedeflemektedir.

Bu çabamız kalitemizde olduğu kadar, yaşanılan ve çalışılan alanların, çevresel anlamda ve iş sağlığı ve güvenliği anlamında sistemlerin sürekli iyileştirilmesi ve katmadeğerde bulunulması gerekliliğini de öncelikli görev saymaktadır.

Bu sebeple;

  • Hizmet kapsamı çerçevesinde yaptığı işlerde doğal çevreyi korumayı, gözetmeyi ve atıklarını kontrol altında tutmayı, örnek çalışmalarıyla sektörde adından bahsettirmeyi,
  • Mevcut doğal kaynakların korunması ve geri kullanımı için gerekli çalışmaları yürütmeyi,
  • Çevre Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili şirketi ilgilendiren güncel yasal yükümlülükleri eksiksiz ve sürekli olarak yerine getirmeyi,
  • Kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek üzere gerekenleri yapmayı,
  • Çalışanlarının çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlenmelerinin sağlanması için sürekli eğitimler gerçekleştirerek, bilinç ve farkındalığı arttırmayı,
  • Müşteri memnuniyeti sağlamayı ve hatasız hizmet vermeyi hedefler.
  • Yurt içi ve yurt dışı çalışmalarında müşterilerin ve ilgili yetkili makamların işbirliği ile süreçleri doğru yönetmeyi,

Taahhüt eder, bu prensiplerden yoksun bir geleceğin olamayacğına inanır.

Firmamız yönetim sistemlerinin kurulması ve uygulanması aşamalarında ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 standartlarını kendisine klavuz edinmiştir.

+